AUTOMATYZACJA CIĘCIA

MASZYNY DO CIĘCIA CIĘCIE PLAZMĄ CIĘCIE GAZEM
     
CIĘCIE LASEREM STEROWANIE CNC ZNAKOWANIE
     
PROGRAMY ROZWIĄZANIA PROCESOWE CIĘCIE UKOSUJĄCE
     


Metody cięcia metali
 
Wszyscy klienci tnący metale oczekują tej samej rzeczy – perfekcyjnego cięcia. Perfekcyjne cięcie powinno mieć następujące własności:
 • Kąt prosty
 • Doskonałą tolerancję
 • Brak szczeliny cięcia
 • Wysoką szybkość cięcia
 • Niski koszt
 • Brak zmian struktury metalu
 • Powtarzalność kształtu
Wszystkie metody cięcia mają swoje zalety i wady. Obecnie stosowane metody cięcia metali możemy zaliczyć do jednej z następujących kategorii cięcia:
 • Mechaniczne
 • Chemiczne
 • Termiczne
 • Chemiczno / termiczne

Proces cięcia mechanicznego

Przykłady:     
 • Cięcie na gilotynie           
 • Cięcie piłą                        
 • Wykrawanie matrycowe
 • Cięcie strumieniem wody
 • Cięcie obróbką skrawaniem
Zalety:
 • Doskonała jakość cięcia
Wady:
 • Wysoki koszt
 • Niska prędkość cięcia

Proces cięcia chemicznego
 
Chemiczne metody cięcia rozdzielają metal w wyniku zachodzących reakcji chemicznych. Najlepszym przykładem cięcia chemicznego jest proces cięcia gazowego. Używamy gaz palny (propan, acetylen, gaz ziemny etc.) do wytworzenia płomienia, natomiast tlen jest używany jako gaz uczestniczący w reakcji chemicznej. W procesie cięcia chemicznego to nie ciepło dokonuje cięcia metalu lecz zachodząca reakcja chemiczna i dlatego proces ten nie zachodzi w przypadku stali wysokostopowych i aluminium.
Cięcie gazowo-tlenowe stosowane powszechnie do cięcia stali węglowych o grubości powyżej 25 mm, możliwość cięcia bardzo grubych elementów do 500 mm.

Zalety:
 • Doskonała jakość cięcia dla materiałów grubszych niż 5 mm
 • Niskie koszty
 • Możliwość uzyskania prostej powierzchni cięcia, minimalnie zanieczyszczonej.
 • Idealne do zastosowań wielopalnikowych
 • Możliwość ukosowania tlenowego
Wady:
 • Duża strefa wpływu ciepła
 • Niska szybkość cięcia
 • Możliwość cięcia tylko stali węglowej– nie nadaje się do cięcia aluminium, stali nierdzewnej, mosiądzu ani miedzi

 


Proces cięcia termicznego
 
Proces termiczny wymaga źródła ciepła zdolnego topić metal. Najlepszymi przykładami cięcia termicznego jest cięcie laserem oraz plazmą bez udziału gazu powodującego utleniania np. azotu lub mieszanek gazowych ( azotowo-argonowo-wodorowych )

Zalety:
 • Doskonałe efekty cięcia pewnych materiałów
 • Wysoka szybkość cięcia
Wady:
 • Zmiany struktury metalu
 • Wysokie koszty cięcia

Proces cięcia termiczno / chemicznego
 
Przed 1983r procesy cięcia plazmą były wykonywane wyłącznie jako procesy termiczne.
W 1983r do procesów cięcia plazmą został włączony również tlen. Ta kombinacja chemicznego i termicznego procesu cięcia udoskonaliła technologię cięcia plazmą stali węglowych.
Dzisiaj jesteśmy w stanie połączyć źródło wysokiej temperatury z reakcją chemiczną utleniania a jako przykłady możemy wskazać tlenowe cięcie laserem oraz  tlenowe cięcie plazmą
    
Cięcie plazmowe tlenowe
Grubość materiału: do 70 mm lub nawet do 150 mm (plazma M3). Ekonomicznie uzasadnione jest cięcie blach o grubości do 25 mm
 Dokładność : ± 0.5 do 1.0mm

Zalety:
 • Doskonała jakość cięcia dla cienkich stali
 • Duża szybkość cięcia Cięcie odbywa się znacznie szybciej, niż w przypadku metody tlenowo-gazowej lub cięcia strumieniem wodnym, w szczególności cienkich blach
 • Minimalne koszty czyszczenia
 • Dobra jakość krawędzi
 • Do cięcia wielu różnych metali włącznie ze stalą węglową, stalą nierdzewną, aluminium, mosiądzem i miedzią
 • Nie trzeba wstępnie podgrzewać
 • Mała strefa wpływu ciepła
 • Niski koszt cięcia 1 mb
 • Wytwarza mniejszą strefę oddziaływania ciepła, co ogranicza deformacje materiału
 • Możliwość ukosowania plazmowego
Wady:
 • Może pozostawiać mały kąt skosu na ciętej powierzchni
 • Zmiany struktury metalu
 • Wysokie koszty
 • Wysoki koszt części szybkozużywalnych
 • Ograniczona grubość cięcia
Cięcie plazmą precyzyjną tlenowe
Grubość materiału: do 50 mm
Dokładność :  ± 0.25 do 0.5mm
 
Zalety:
 • Wysoka jakość cięcia
 • Wyższa precyzja niż przy cięciu plazmą konwencjonalną
 • Niższy koszt kapitałowy inwestycji niż przy porównywalnym laserze
 • Minimalne koszty czyszczenia
 • Mniejsza szczelina cięcia niż przy plaźmie konwencjonalnej
 • Mała strefa wpływu ciepła
 • Niski koszt cięcia 1mb
 • Idealna do cięcia stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium o grubości do 25 mm.
Wady:
 • Niższa prędkość cięcia w porównaniu do plazmy konwencjonalnej
 • Wysoki koszty części szybkozużywalnych
 • Ograniczona grubość cięcia
 • Wymagana precyzyjna kontrola ruchu palnika

Cięcie laserem tlenowe

Grubość materiału: do 25 mm (stal węglowa) i do 20 mm
(stal nierdzewna)
Dokładność :  ± 0.25mm

Zalety:
 • Wysoka jakość cięcia
 • Cięcie części bardzo precyzyjnych
 • Wyższa prędkość cięcia niż plazmy precyzyjnej, przy grubości poniżej 3mm
 • Minimalne koszty czyszczenia
 • Wąska szczelina cięcia
 • Mała strefa wpływu ciepła
 • Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej obróbki materiału
Wady:
 • Wolniejsza prędkość cięcia niż plazma precyzyjna dla grubości powyżej 3mm
 • Wyższy koszt inwestycji
 • Ograniczona grubość cięcia
Na podstawie materiałów firmy ESAB oraz ksiażki SPAWALNICTWO aut. Kazimierz Ferenc
 
© Copyright 2019